Advokátní kancelář  JUDr. Ivy Pavlíkové Ph.D.
poskytuje právní služby ve všech oblastech práva jako je udělování
právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozboru,
zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány
nebo obhajoba v trestních věcech.
Kancelář  plně využívá  moderní techniku.

Kancelář poskytuje právní pomoc v oblastech obchodního,
občanského a rodinného práva, dalšími oblastmi, kterými se
kancelář zabývá, jsou právo pracovní, trestní, správní ci konkurzní.

 Pro řadu klientů však zajišťujeme veškerý právní servis,
tedy i v oblasti finančního a daňového práva.
Spolupracujeme též s překladatelskou agenturou, která
poskytne oboustranné překlady včetně ověřovací doložky.
Je samozřejmostí, že zajišťujeme zastupování před soudy,
státními orgány a rozhodcími orgány.

Naše právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, německém
a ruském a jsou využívány nejširší klientelou.

Těšíme se na setkání s Vámi v naší kanceláři !